រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង

  • 85
  • ដោយ Admin
  • Address : ភូមិ៤ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
    • ០១២៣៤១១៩៩
  • Contact :
    ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរ ០១២៣៤១១៩៩ kokykhlem2013@gmail.com