រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងទទួលអគារថ្មី នៃមណ្ឌលសុខភាពកោះកាពិ ស្ថិតក្នុងឃុំកោះកាពិ និងអគារថ្មី នៃមណ្ឌលសុខភាពជ្រោយប្រស់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រោយប្រស់ ស្រុកកោះកុង

  • 157
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារដឹកនាំដោយលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចុះពិនិត្យ និងទទួលអគារថ្មីដែលទើបសាងសង់រួចរាល់ នៃមណ្ឌលសុខភាពកោះកាពិ ស្ថិតក្នុងភូមិកោះកាពិ ឃុំកោះកាពិ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង និងអគារថ្មីនៃមណ្ឌលសុខភាពជ្រោយប្រស់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មី ឃុំជ្រោយប្រស់ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង ពីតំណាងក្រសួងសុខាភិបាល
19/11/20

អត្ថបទទាក់ទង