រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង បន្តអនុវត្តសកម្មភាពការងារជួសជុលខួប និងការងារថែទាំប្រចាំ…

  • 131
  • ដោយ Admin

សកម្មភាពការងារដែលបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំ សម្រាប់ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ក. សកម្មភាពថែទាំប្រចាំ

១. បន្តការងារថែទាំជាប្រចាំលើផ្លូវជាតិលេខ៤៨ សកម្មភាពស្តោចកៅស៊ូ CRS2 បាចថ្ម១២មម ត្រង់ ចន្លោះគ.ម ៤៦+៣០០

ខ. សកម្មភាពថែទាំខួប

១. បន្តការងារថែទាំខួបលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ សកម្មភាពចាក់បេតុងសសៃដែក លើកំណាត់ទី៦ ចន្លោះគ.ម ១៥៤+៧៦១ - គ.ម ១៥៥+០២៤ ។

សូមអរគុណ ៕

អត្ថបទទាក់ទង