រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្ត ជួបពិភាក្សា ជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយ ដើម្បីស្វែងយល់ពេលដំណើរការស្នើសុំ

  • 85
  • ដោយ Admin

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្ត បានអញ្ជើញប្រចាំការតុពិសេស ជួបពិភាក្សា ជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយ ដើម្បីស្វែងយល់ពេលដំណើរការស្នើសុំសេវាវិស័យទេសចរណ៍ និងវិស័យការងារ នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសាលាខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង