រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត

  • 132
  • ដោយ Admin

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការពត៌មានវិទ្យាមានតម្រូវការចំាបាច់បំផុត នាយុគសម័យបដិវត្តន៍ឧស្សាហ៍កម្ម៤.០នេះ មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាមួយក្រុមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ចែកចាយ និងប្រមូលព័ត៌មាននានាទាក់ទងវិស័យអប់រំយុវជន និងកីឡា ដើម្បីរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានានាបានទាន់ពេលវេលា។ ដូចនេះ សារធារណៈជន អាចចូលរួមផ្តល់យោបល់ សាកសួររាល់ចម្ងល់ផ្សេងតាមរយៈក្រុមការងារដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង