រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការងារចែកសេក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ

  • 79
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លោក ឡេង ប៊ុនធា អនុប្រធានមន្ទីរ និងអនុប្រធានការិយាល័យ ០១រូប បានធ្វើការចុះចែកចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីការលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងចុះពិនិត្យ នៅតាមស្ថានីយ៍/ដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា។

អត្ថបទទាក់ទង