រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្រ្តីទីចាត់ផែនការ និងវិនិយោគ បានចូលរួមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងសាងផ្លូវបេតុងអាមេ ១ ខ្សែ របស់រដ្ឋបាលឃំុឬស្សីជ្រំុ

  • 167
  • ដោយ Admin

មន្រ្តីទីចាត់ផែនការ និងវិនិយោគ បានចូលរួមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងសាងផ្លូវបេតុងអាមេ ១ ខ្សែ ប្រវែង ២៩៥ ម៉ែត្រ ទទឹង៦ ម៉ែត្រ កម្រាស ០.១៥ ម៉ែត្រ ដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិឃំុ ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋបាលឃំុឬស្សីជ្រំុ ស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង