រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង ប្រចាំការតុពិសេស ជួបជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយទទួលវិស័យដែនដី ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរ សេវាសុរិយោដី

  • 119
  • ដោយ Admin

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង ប្រចាំការតុពិសេស ជួបជាមួយមន្ត្រីជួរក្រោយទទួលវិស័យដែនដី ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរ សេវាសុរិយោដី មួយចំនួន នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរដ្ឋបាលខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង