រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការផ្ទេរសេវា និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ដែលដាក់ដំណើរការ នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ

  • 88
  • ដោយ Admin

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការផ្ទេរសេវា និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ដែលដាក់ដំណើរការ នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

អត្ថបទទាក់ទង