រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋ និងសោភ័ណ្ណភាព បរិស្ថានអនាម័យស្អាត ជាកត្តាចំបាច់មួយធ្វើអោយអ្នកទទួលសេវាសេវាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ អារម្មណ៏ស្រស់ថ្លា ចូលរួមកាត់បន្ថយជម្ងឺស្រ្តេស តប់ប្រមល់ទាំងឡាយ។សូមចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យអោយបានស្អាតជានិច្ច ដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ។

  • 79
  • ដោយ Admin

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋ និងសោភ័ណ្ណភាព បរិស្ថានអនាម័យស្អាត ជាកត្តាចំបាច់មួយធ្វើអោយអ្នកទទួលសេវាសេវាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ អារម្មណ៏ស្រស់ថ្លា ចូលរួមកាត់បន្ថយជម្ងឺស្រ្តេស តប់ប្រមល់ទាំងឡាយ។សូមចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យអោយបានស្អាតជានិច្ច ដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ។ ប្រភព៖មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង