រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សកម្មភាពក្រុមការងារទឹកស្អាត ចុះស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រភពទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ និងចំនួនបង្គន់អនាម័យ

  • 66
  • ដោយ Admin

សកម្មភាពក្រុមការងារទឹកស្អាត ចុះស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រភពទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ និងចំនួនបង្គន់អនាម័យ ។

ក្រុមការងារទឹកស្អាត ដឹកនាំដោយលោក ប៉ុល ចន្ថា អនុប្រធានមន្ទីរ និងមន្រ្តីការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ ក្រោមការចាត់តាំងរបស់លោក អៀង ដារ៉ាវុធ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង បានចុះស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រភពទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ និងចំនួនបង្គន់អនាម័យ នាថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង