រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង រៀបចំការកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងឧ.វ.ប.ន លេខ ០០៥/ឧវបន.សណន ដល់មន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរឧ.វ.ប.នខេត្តកោះកុង

  • 82
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃពុធ ១១រោច ខែកត្តិត ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានរៀបចំការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ លេខ ០០៥/ឧវបន.សណន ចុះថ្ងៃអាទិត្យ ៨រោច ខែកត្តិត ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តជាចាំបាច់ ដើម្បីការពារនូវភាពឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កក្រោមឱវាទក្រសួងឧ.វ.ប.ន។

អត្ថបទទាក់ទង