រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារកគន្លឹះ ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ អោយបានឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

  • 58
  • ដោយ Admin

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ និងលោកប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ បានជួបប្រជុំពិភាក្សារកគន្លឹះ ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ អោយបានឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អត្ថបទទាក់ទង