រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សកម្មភាពចុះស្រង់ទិន្ន័យថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០២១-ឆ្នាំ២០៣០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រុមការងារចុះស្រង់ទិន្ន័យថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ

  • 88
  • ដោយ Admin

សកម្មភាពចុះស្រង់ទិន្ន័យថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០២១-ឆ្នាំ២០៣០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រុមការងារចុះស្រង់ទិន្ន័យថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ ដែលដឹកនាំដោយលោក កាន់ សុធន អនុប្រធានមន្ទីរ ក្រោមការចាត់តាំងរបស់លោក អៀង ដារ៉ាវុធ ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកោះកុង បានចុះស្រង់ទិន្នយ័ថ្នាក់ភូមិ-ឃុំ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅក្នុងឃុំតានូន ឃុំថ្មស ឃុំភ្ញីមាស និងឃុំកោះស្តេច ស្ថិតក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ និងស្រុកគីរីសាគរ ខេត្តកោះកុង ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១១-១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

អត្ថបទទាក់ទង