រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ស្មារតីចូលរួមរបស់ប្អូនៗនិស្សិតកម្មសិក្សា ក្នុងការបំពេញបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យអោយមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ដើម្បីភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នា។ ទិសដៅរបស់មន្ទីរពេទ្យ​យេីង​ គឺបណ្តុះបណ្តាលពួកគាត់អោយក្លាយជាទំពាំងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សង្គមជាតិ​ 🇰🇭 ។

  • 114
  • ដោយ Admin

នេះជាយន្តការនៃស្មារតីចូលរួមរបស់ប្អូនៗនិស្សិតកម្មសិក្សា ក្នុងការបំពេញបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យអោយមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រចាំ ដើម្បីភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នា ។
ទិសដៅរបស់មន្ទីរពេទ្យ​យេីង​ គឺបណ្តុះបណ្តាលពួកគាត់អោយក្លាយជាទំពាំងដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សង្គមជាតិ​ 🇰🇭 ។

អត្ថបទទាក់ទង