រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កម្មពិធីផ្តល់ទុនគាំទ្រធាតុចូលកសិកម្មដល់សមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ASPIRE មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកោះកុង នៅឃុំភ្ញីមាស

  • 97
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃទី០៥​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ លោក​ ខាត់​ វណ្ណា​ ប្រធានការិយាល័កសិកម្ម​ ធនធានធម្មជាតិ​ និងបរិស្ថាន​ ស្រុក​ បានចូលរួមកម្មពិធីផ្តល់ទុនគាំទ្រធាតុចូលកសិកម្មដល់សមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ASPIRE មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកោះកុង នៅឃុំភ្ញីមាស។

ប្រភព៖​ ការិ.កសិកម្ម​ ធនធានធម្មជាតិ​ និងបរិស្ថាន​ស្រុកគិរីសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង