រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំពាមក្រសោប បានប្រជំុជាមួយអង្គការ (IIRR) ដើម្បីពិភាក្សាផ្តល់គម្រោងជួសជុលការចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ និងការផ្តល់សុតែនទឹកចំនួន១ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគម

  • 104
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលឃុំពាមក្រសោប បានប្រជំុជាមួយអង្គការ (IIRR) ដើម្បីពិភាក្សាផ្តល់គម្រោងជួសជុលការចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ និងការផ្តល់សុតែនទឹកចំនួន១ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍ពាមក្រសោប ។

អត្ថបទទាក់ទង