រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

  • 85
  • ដោយ Admin

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ជាមួយនាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពចំណុះសាលាខេត្ត នៅសាលប្រជុំ "ក" សាលាខេត្តកោះកុង។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយ នៃផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ឆ្នាំ២០២១ របស់ខេត្ត ដើម្បីផ្ញើជូនលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប។

អត្ថបទទាក់ទង