រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីការលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងការចុះពិនិត្យ នៅតាមស្ថានីយ៍ និងដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈ

  • 89
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានធ្វើការចុះចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដល់អាជីករលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ និងដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងស្រុកម្ឌលសីមា ។

អត្ថបទទាក់ទង