រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ អំពីផែនការរៀបចំពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា

  • 134
  • ដោយ Admin

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ អំពីផែនការរៀបចំពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា និងការបែងចែកភារកិច្ច ដល់ទីចាត់ការ អង្គភាពនីមួយៗ ចំណុះសាលាខេត្ត ដើម្បីទទួលរៀបចំ ទៅតាមមុខសញ្ញា ដែលបានកំណត់។

អត្ថបទទាក់ទង