រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងការបណ្តុះបណ្តាលសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក នៅរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

  • 124
  • ដោយ Admin

ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ និងការបណ្តុះបណ្តាលសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក នៅរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង