រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីការលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងការចុះពិនិត្យ នៅតាមស្ថានីយ៍ និងដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈ

  • 77
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានធ្វើការចុះចែកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដល់អាជីករលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ និងដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ។

អត្ថបទទាក់ទង