រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុខសុវត្ថិ ទុមមេបញ្ជាការ រួមមេបញ្ជាការរង និងនាយទាហានជំនាញ បានបំពេញការងារ នៅអង្គភាពព្រំដែនវរសេនាតូចលេខ៣ និងផ្នែកសឹករងមណ្ឌលសីមា ក្នុងកិច្ចពិនិត្យស្ថានភាព ការធានាជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកាសតែងតាំមុខងារយោធិន នៃកងឯកអង្គភាព។

  • 159
  • ដោយ Admin

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុខសុវត្ថិ ទុមមេបញ្ជាការ រួមមេបញ្ជាការរង និងនាយទាហានជំនាញ បានបំពេញការងារ នៅអង្គភាពព្រំដែនវរសេនាតូចលេខ៣ និងផ្នែកសឹករងមណ្ឌលសីមា ក្នុងកិច្ចពិនិត្យស្ថានភាព ការធានាជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកាសតែងតាំមុខងារយោធិន នៃកងឯកអង្គភាព។

អត្ថបទទាក់ទង