រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ​ បានចុះមកធ្វើការវាយតម្លៃស្នាដៃការងារ និងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្តល់សេវា មណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង

  • 101
  • ដោយ Admin

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ​ បានចុះមកធ្វើការវាយតម្លៃស្នាដៃការងារនិងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្តល់សេវា​ មណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូងយ៉ាងសុក្រិត និងតម្លាភាពបំផុតដល់Assessor និងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព ទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអោយការវាយតម្លៃបញ្ចប់ដោយភាពល្អប្រសើរ។

អត្ថបទទាក់ទង