រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កម្មវិធី Roadshow Emplover-TVET ការផ្សព្វផ្សាយបង្កើតកិច្ចសហការរបស់និយោជក និងវិស័យឯកជន ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ:ខេត្តកោះកុង

  • 114
  • ដោយ Admin

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកម្មវិធី Roadshow Emplover-TVET ការផ្សព្វផ្សាយបង្កើតកិច្ចសហការរបស់និយោជក និងវិស័យឯកជន ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ:ខេត្តកោះកុង ដែលរៀប ចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដោយមានការចូលរួមពី មន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត និងមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញផ្នែកឯកជនរួមមានរោងចក្រ :
១/ រោងចក្រ KKN Apparel Co.,Ltd
២/រោងចក្រ YAZAKI Cambodia Products Co.,Ltd
៣-/រោងចក្រ MIKASA Sport (Cambodia) Co.,Ltd
៤/រោងចក្រ HANA Microelectronics (Cambodia) Co.,Ltd
៥/រោងចក្រ CAMKO Motorr Campany LTD ៕

អត្ថបទទាក់ទង