រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក វ៉ែន សុខា នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិសង្កាត់ដងទង់ ឆ្នាំ២០២០

  • 159
  • ដោយ Admin

លោក វ៉ែន សុខា នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិសង្កាត់ដងទង់ ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាសង្កាត់ដងទង់។

អត្ថបទទាក់ទង