រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង

  • 84
  • ដោយ Admin

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត។

អត្ថបទទាក់ទង