រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពនាងកុក បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ-ស្រុកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ ចុះយុទ្ធនាការដាក់ថ្នាំអាបេត នៅភូមិចាំយាម ឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង ។

  • 106
  • ដោយ Admin

មន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពនាងកុក បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ-ស្រុកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ ចុះយុទ្ធនាការដាក់ថ្នាំអាបេត សម្លាប់ដង្កូវទឹក នៅភូមិចាំយាម ឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ប្រភព:មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង