រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជ៉ំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការURC

  • 177
  • ដោយ Admin

អង្គការURC ជាអង្គភាពមួយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់​ និងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាដៃគូការងារសុខាភិបាលជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជ៉ំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២០ នៃសាលប្រជុំធំនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​ ទៅ​ ម៉ឹង​ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល​នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង​ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងមានមិត្តសំណេះសំណាលជាសមាជិកក្នុងអង្គប្រជុំ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការURC ដែលបានសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលយ៉ាងជិតស្និទ ដើម្បីលើកកំពស់សុខភាពប្រជាជន លុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៦ ដល់ទី២៧ ខែតុលា​ឆ្នាំ២០២០​

អត្ថបទទាក់ទង