រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តល ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃរដ្ឋបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទ

  • 129
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តល ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទកការងារបន្ទុកបុគ្គលិក នៃមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងមន្ត្រីចំណុះរដ្ឋបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទ៕

អត្ថបទទាក់ទង