រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តកោះកុង

  • 83
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារវាយតម្លៃបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដំណាក់កាលទី២ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ អប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចុះពិនិត្យ វាយតម្លៃការស្នើសុំបើកដំណាក់កាលទី២ របស់សាកលវិទ្យល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) សាខាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង