រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង តែងតែធ្វើការអប់អំរំសុខភាពដល់អតិថិជន និងសាច់ញាតិ ដែលជាអ្នកកំដរអ្នកជំងឺជាប្រចាំ ដើម្បីឲគាត់បានយល់ដឹងពីវិធីធ្វើអនាម័យ និងការបង្ការជំងឺផ្សេងៗ

  • 106
  • ដោយ Admin

"មន្ទីរពេទ្យជាគ្រឹះស្ថានអប់រំសុខភាពសាធារណ:" គឺចំនុចមួយនៃបេសកកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យ។ តាមបណ្តាផ្នែកនីមួយៗនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង តែងតែធ្វើការអប់អំរំសុខភាពដល់អតិថិជន និងសាច់ញាតិ ដែលជាអ្នកកំដរអ្នកជំងឺជាប្រចាំ ដើម្បីឲគាត់បានយល់ដឹងពីវិធីធ្វើអនាម័យ និងការបង្ការជំងឺផ្សេងៗ ដែលស្របទៅនឹងពាក្យស្លោកមួយបានពោលថា "ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល" ។
ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃនេះ ផ្នែកសុខភាពមាត់ ធ្មេញនៃមន្ទីរពេទ្យបានធ្វើការអប់រំសុខភាពដល់កុមារ និងអាណាព្យាបាលអំពីវិធីសំអាតធ្មេញដែលត្រឹមត្រូវ និងទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីបង្ការជំងឺពុកធ្មេញ៕

អត្ថបទទាក់ទង