រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក សំ សំអុល អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហការី ចុះពិនិត្យតាមដានលើ កិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យ

  • 85
  • ដោយ Admin

លោក សំ សំអុល អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហការី ចុះពិនិត្យតាមដានលើ កិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យ ណែនាំការប្រើប្រាស់សម្ភារអនាម័យ និងពិនិត្យអនាម័យបរិស្ថានសាលារៀន នៅសាលាបឋមសិក្សាកោះអណ្តែត។

អត្ថបទទាក់ទង