រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំកណ្ដោល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤០ ឆ្នាំទី៣ អាណត្តិទី៤ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នំា២០២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកណ្ដោល ដឹកនាំដោយ លោក ឆឹង ង៉ែ ប្រធានក្រុមបឹ្រក្សាឃុំកណ្ដោល

  • 88
  • ដោយ Admin

អត្ថបទទាក់ទង