រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្តល់ពត៌មានត្រឡប់ បន្ទាប់ពីក្រុមវាយតម្លៃគុណភាពការងារ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែង បានចុះវាយម្លៃប្រចាំត្រីមាសទី៣

  • 88
  • ដោយ Admin

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្តល់ពត៌មានត្រឡប់ បន្ទាប់ពីក្រុមវាយតម្លៃគុណភាពការងារ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែង បានចុះវាយម្លៃប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង