រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តល ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

  • 94
  • ដោយ Admin

ទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តល ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅសាលប្រជុំ សាលាស្រុកគិរីសាគរ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមានរយៈពេល១ថ្ងៃ និងមានសមាសភាពសិក្ខាកាម ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក គណៈអភិបាល ស្រុក នាយករដ្ឋបាល និងមន្រ្តីរាជការចំណុះរដ្ឋបាលស្រុក ដែលបានសមាហរណកម្មថ្មី ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ។

អត្ថបទទាក់ទង