រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វគ្គបំប៉ន ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មសាលារៀន ដល់នាយកកម្រង និងការិយាល័យក្រុង ស្រុក

  • 96
  • ដោយ Admin

ការិយាល័យផែនការ បានបើកវគ្គបំប៉ន ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍សមិទ្ធកម្មសាលារៀន ដល់នាយកកម្រង និងការិយាល័យក្រុង ស្រុក ក្រោមអធិបតីភាពលោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង