រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្សាទីតាំងសាងសង់សាលារៀនឧបសម្ព័ន្ធកោះកុងក្នុង ស្ថិតនៅភូមិកោះកុងក្នុង ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង

  • 140
  • ដោយ Admin

លោក នង សំអុល ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងបណ្ដុះបណ្ដាល និងលោក ឃួន ង៉ុយ អនុប្រធានការិយាល័យផែនការ គ្រប់គ្រងជំនួយ និងសំណង់ ព្រមទាំងលោក ឌឹម ស៊ីឌុន មន្រ្តីការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងបណ្ដុះបណ្ដាល បានជូនដំណើរតំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធសាលារៀនពិភពលោក(UWS) ដែលដឹកនាំដោយលោក ជួន សោភ័ណ្ឌ ប្រធានគម្រោងសាងសង់ ចុះសិក្សាទីតាំងសាងសង់សាលារៀនឧបសម្ព័ន្ធកោះកុងក្នុង ស្ថិតនៅភូមិកោះកុងក្នុង ឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង ក្នុងគោលបំណងសាងសង់អគារសិក្សាបន្តពីក្រុមហ៊ុន Four River Resort។

អត្ថបទទាក់ទង