រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត និងក្រុមការងារ បានជួបពិភាក្សា ពិនិត្យ និងកែសម្រួល ខ្លឹមសារ អក្ខរាវិរុទ្ធ និងរូបថតនានា ដើម្បីរចនាលើកសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនឆ្នាំ២០២១

  • 144
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត និងក្រុមការងារ បានជួបពិភាក្សា ពិនិត្យ និងកែសម្រួល ខ្លឹមសារ អក្ខរាវិរុទ្ធ និងរូបថតនានា ដើម្បីរចនាលើកសេចក្តីព្រាងប្រតិទិនឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មុននឹងរៀបចំបោះពុម្ភ ផលិតជាប្រតិទិនផ្លូវការ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

អត្ថបទទាក់ទង