រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីនិតិវិធីការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីជនបទ

  • 122
  • ដោយ Admin

លោក អៀត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង ទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម តាន់ វេងធៀង អ្នកសម្របសម្រួល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខេត្តកោះកុង ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីនិតិវិធីការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីជនបទ រយៈពេល ៣ថ្ងៃ ពីថ្ងៃ​ទី ២០-២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុងស្រុក គាំទ្របច្ចេកទេស វិធីសាស្រ្ត ការជ្រើសរើស​គ្រួសារ និងការសម្ភាសន៍ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារក្រីក្រ នៅទីជនបទ នៃភូមិគោលដៅ ចំនួន ១១៣ ភូមិ ស្វែងរកគ្រួសារទីទាល់ក្រ ពិតប្រាកដ ដើម្បីជួយពួកគាត់ ក្នុងការផ្តល់សេវា ឬជំនួយផ្សេង ស្របតាមគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង