រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារវាយតម្លៃខេត្តព្រៃវែង ចុះធ្វើការវាយតម្លៃស្នាដៃការងារ និងគុណភាពសេវាសុខាភិបាល ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ប្រចាំត្រីមាសទី 4 ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ 23 ខែតុលា ឆ្នាំ2020។

  • 80
  • ដោយ Admin

ក្រុមការងារវាយតម្លៃខេត្តព្រៃវែង ចុះធ្វើការវាយតម្លៃស្នាដៃការងារ និងគុណភាពសេវាសុខាភិបាល ដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង ប្រចាំត្រីមាសទី 4 ពីថ្ងៃទី 19 ដល់ 23 ខែតុលា ឆ្នាំ2020។

ប្រភព:មន្ទីរសុខាភិបាល​ នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង