រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះកាពិ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៤ របស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃុន វណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

  • 120
  • ដោយ Admin

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះកាពិ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៤ របស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីភាពលោក ឃុន វណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្ថិតក្រោមរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម :
១/គោរពភ្លេងជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
២/ពិនិត្យ និងអនុម័តកូរ៉ុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចូលរួម
៣/ពិនិត្យ និងអនុម័តកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះកាពិ
៤/ពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែតុលារបស់រដ្ឋបាលឃុំកោះកាពិ
៥/បញ្ហាផ្សេងៗ
៦/គោរពភ្លេងជាតិបិទកម្មវិធីប្រជុំ

អត្ថបទទាក់ទង