រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ សារអេឡិចត្រូនិច និងបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដល់មន្ត្រីបង្គោលមន្ទីរ-អង្គភាព”

  • 229
  • ដោយ Admin

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង: ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកស្រី ហួន ច័ន្ទមូលី អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំមន្ត្រីបង្គោលបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យានៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ សារអេឡិចត្រូនិច និងបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដល់មន្ត្រីបង្គោលមន្ទីរ-អង្គភាព” ក្រោមអធិបតីភាពលោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាលប្រជុំ “ខ” សាលាខេត្តកោះកុង៕

លោកស្រី ហួន ចន័្ទមូលី អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង
លោក អ៊ុក សុតា នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យា

អត្ថបទទាក់ទង