រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ សារអេឡិចត្រូនិច និងបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

  • 122
  • ដោយ Admin

មន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យាខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ សារអេឡិចត្រូនិច និងបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដល់មន្ត្រីបង្គោល ចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ត្រីបង្គោលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាព បណ្ដាញសង្គម និងរបៀបសរសេរព័ត៌មាន ក្នុងគេហទំព័រ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង