រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យារដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

  • 167
  • ដោយ Admin

រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានព័ត៌មានទាំងឡាយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការចែកចំណេះដឹងថ្មីៗ និងបញ្ហាចម្ងល់ទាំងអស់ ឫការផ្ដល់សេវាសារធាណៈផ្សេងៗ បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យាស្រុកគិរីសាគរ (ដូចមានលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម) ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូន។

ក្រុមការងាររីករាយនឹងទទួលយកនូវសំណើ និងសំណូមពររបស់បងប្អូន ដើម្បីកែលម្អដោយសេចក្តីគោរព!
ក្រុមការងារដូចរាយនាមខាងក្រោម៖
១. លោក សាយ ង៉ែត នាយករដ្ឋបាលស្រុក
លេខទូរសព្ទ័ ៖ ០១០ ៦៧៨ ៩៦០ ;០៩៧ ៧៥៥ ៥៥៩៤
២. លោក សោម ទិត្យា ប្រធានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
លេខទូរសព្ទ័៖ ០៨៦ ៥១៣ ៥៤០, ០៩៧ ៩៩ ៨៨ ៦១៤
៣.លោក យ៉ាង រិទ្ធីរ៉ា ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ
លេខទូរសព្ទ័៖០៩៦ ៤៥២ ៤៨៥៣,០៦៨ ៨៦ ៦៨ ២០
៤.លោក តេង សុហេង អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
លេខទូរសព្ទ័ ៖០១០ ៨៤៨ ៥៩៨


អត្ថបទទាក់ទង