រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចសហការជាមួយអង្គារសង្គ្រោះកុមារខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE នៃគម្រោងស្ទៀរ បានចុះអង្កេត និងតាមដានកសិករដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង នៅភូមិកណ្តោល ឃុំកណ្តោល

  • 127
  • ដោយ Admin

លោក គង់ មិនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុករួមការិយាល័យកសិ.ឧស្សាហកម្ម លោកញឹម សារុន អនុប្រធានការិយាល័យកៅស៊ូ និងការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្រុកបូទុមសាគរ រួមសហការជាមួយអង្គារសង្គ្រោះកុមារខេត្តកោះកុង និងអង្គការ IDE នៃគម្រោងស្ទៀរ
បានចុះអង្កេត និងតាមដានកសិករដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង នៅភូមិកណ្តោល ឃុំកណ្តោល ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារបានសម្ភាស៍ និងវាយតម្លៃបានចំនួន២២គ្រួសារ ដោយពួកបានពេញចិត្តក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ និងបានកំពុងយកបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៅអនុវត្តការដាំដុះរបស់ខ្លួន។

អត្ថបទទាក់ទង