រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្រ្តីការិយាល័យផែនការ​ និងគាំទ្រឃុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំបង្កេីតគណ:កម្មាធិការផេនការសកម្មភាពរួមស្តីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់

  • 85
  • ដោយ Admin


នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកជីប​ ជីវិន មន្រ្តីការិលយ័ផែនការ និងគាំទ្រឃុំបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រៀបចំបង្កើតគណះកម្មធិការផែនការ សកម្មភាពរួមស្ដីពីកាងារគណនេយ្យភាពសង្គម នៅថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់អនុវត្តន៍កាងារគណនេយ្យភាពសង្គម ស្តិតនៅឃុំភ្ញីមាស ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីលោកមេឃុំភ្ញីមាស ជំទប់ទី១ឃុំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប្រធានប៉ុស្តិ៍សុខភាពភ្ញីមាស នារករងសាលាបឋមសិក្សាទាំងពីរ ស្មៀនឃុំ សមាសភាពចូលរួមសរុប ១០ រូប ស្រ្តី០២រូប។

ប្រភព:លោក​ ជីប​ ជីវិន

អត្ថបទទាក់ទង