រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ នៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពកម្ពុជា(.គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០។

  • 122
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ នៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពកម្ពុជា(.គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០។
រៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ ក្រសួងផែនការ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

អត្ថបទទាក់ទង