រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ខេត្តតំបន់ឆ្នេរ

  • 223
  • ដោយ Admin

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។
នៅខេត្តកែប។

អត្ថបទទាក់ទង