រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី មីន រស្មី និង លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហេង លាង ស្នងការរង ដឹកនាំកំលាំង ប្រចាំការត្រៀមទទួលបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំចុះអន្តរាគមន៍ហេតុការណ៍ណាមួយជាយថាហេតុ។

  • 120
  • ដោយ Admin

លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី មីន រស្មី និង លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហេង លាង ស្នងការរង ដឹកនាំកំលាំង ប្រចាំការត្រៀមទទួលបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំចុះអន្តរាគមន៍ហេតុការណ៍ណាមួយជាយថាហេតុ។

អត្ថបទទាក់ទង